Artykuły:
Uprawnienia kredytobiorcy zaciągającego kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż polska w świetle ustawy antyspreadowej
Ekonomia, , Strony 39 - 56
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Ekonomia, , Strony 9 - 13
Pobierz artykuł PDF
Prawo ochrony konsumenta usług finansowych w świetle założenia racjonalnego ustawodawcy — kilka wybranych uwag
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 481-498
Pobierz artykuł PDF
Etyka w reklamie bankowej — zadanie (nie)możliwe do spełnienia?
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 185-210
Pobierz artykuł PDF