Artykuły:
Wybrane zagadnienia dotyczące pojęcia utworów architektonicznych
Prawo, Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 195 - 214
Pobierz artykuł PDF
Utwory użytkowe — wybrane zagadnienia
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 381-392
Pobierz artykuł PDF
Użytkowe wykorzystanie utworów w działalności przedsiębiorców — wybrane zagadnienia
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 161-173
Pobierz artykuł PDF
Prawo cywilne PRL — wybrane zagadnienia prawa autorskiego
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 47-56
Pobierz artykuł PDF