Artykuły:
Ewolucyjny rozwój rachunkowości — zarys problemu
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 115 - 123
Pobierz artykuł PDF
O kwestii niezależności i transparentności w zawodzie biegłego rewidenta
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 16, 2014, Strony 73 - 83
Pobierz artykuł PDF
Rola funduszy europejskich w procesie zarządzania projektami
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 175-184
Pobierz artykuł PDF