Artykuły:
Etyka w reklamie bankowej — zadanie (nie)możliwe do spełnienia?
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 185-210
Pobierz artykuł PDF