Artykuły:
Uwarunkowania i  przebieg emigracji Polaków przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 18, 2015, Strony 147 - 160
Pobierz artykuł PDF
Własność w ujęciu konstytucyjnym
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 20, 2016, Strony 147 - 157
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z XVII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej „Ekonomia wobec wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Naukowe Koło Ekonomistów na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 11 grudnia 2019 roku
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 193-194
Pobierz artykuł PDF
Reklama i marketing internetowy jako źródło sukcesu kampanii crowdfundingowych
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 211-220
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF