Artykuły:
Historia aktualna — austriacka regulacja odsetek i lichwy w XIX-XX w.
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 21, 2017, Strony 31 - 46
Pobierz artykuł PDF
Czy na pewno martwa instytucja? Staropolskie i austriackie pactum advitalitium w perspektywie współczesnej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego, Strony 109 - 124
Pobierz artykuł PDF
„Dwunastu sędziów, każdy w czarnej zbroi, wszystkich maskami zamknięte oblicza…”? Fakty i mity o sądach femicznych
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 185 - 195
Pobierz artykuł PDF
Monetary compensation for marital infidelity and damages resulting therefrom in comparative perspective
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Current Legal Trends and Legal Challenges in the European Union, Strony 159 - 170
Pobierz artykuł PDF
„Larva”, „calumnia”, „homagium". Delikty i szkoda niemajątkowa w dziewiętnastowiecznym prawie węgierskim
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 135-144
Pobierz artykuł PDF
The standards of tortious liability in the West Galician Code and its influence on ABGB in light of modern Polish tort law
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 171-183
Pobierz artykuł PDF