Artykuły:
Komu potrzebny jest lobbing? Przydatność reprezentacji interesów w Unii Europejskiej z punktu widzenia Komisji Europejskiej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 69-84
Pobierz artykuł PDF