Artykuły:
Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jako wyraz zasady zaufania do organów władzy publicznej oraz zasady pewności prawa
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 119-135
Pobierz artykuł PDF