Artykuły:
Gospodarka w cieniu i próby jej zwalczania — split payment jako remedium na poprzednie regulacje prawne
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 137-154
Pobierz artykuł PDF