Artykuły:
Współpraca podmiotów działających w mediach społecznościowych z przedsiębiorcami
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 173-186
Pobierz artykuł PDF