Artykuły:
Problematyka rozszerzania prawnej podmiotowości zwierząt
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 187-200
Pobierz artykuł PDF