Artykuły:
Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów w latach 2010–2019
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 319-332
Pobierz artykuł PDF