Artykuły:
Wykładnia językowa typizacji narażenia na zarażenie
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 15-30
Pobierz artykuł PDF