Artykuły:
Status prawny młodzieżowych rad powiatów
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 61-75
Pobierz artykuł PDF