Artykuły:
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie C-329/16
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 113-125
Pobierz artykuł PDF