Artykuły:
Posiedzenia przygotowawcze w sprawach cywilnych przed sądem pierwszej instancji
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 155-167
Pobierz artykuł PDF