Artykuły:
Współdziałanie gminy z podmiotami prywatnymi w zakresie działalności sportowej na gruncie Ustawy o gospodarce komunalnej i Ustawy o sporcie
Przegląd Prawa i Administracji, Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 185 - 192
Pobierz artykuł PDF
Zastosowanie doktryny „owoców drzewa zatrutego” na gruncie polskiej procedury cywilnej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 351 - 362
Pobierz artykuł PDF
Jakie są skutki naruszenia zasady bezstronności i obiektywizmu w wypadku Trybunału Konstytucyjnego? Przyczynek do dyskusji
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 199-210
Pobierz artykuł PDF