Artykuły:
Problematyka ustalenia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 211-223
Pobierz artykuł PDF