Artykuły:
Marka pracodawcy i motywacja do pracy w handlu detalicznym — w świetle badań ankietowych
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 239-253
Pobierz artykuł PDF