Artykuły:
Zamiana dyskursów. Władza jurydyczna a władza terapeutyczna w świetle teorii społecznej Michela Foucaulta
Przegląd Prawa i Administracji, Postanalityczna filozofia prawa, Strony 151 - 165
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Populizm a prawa człowieka, Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Populizm a polityka praw człowieka
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Populizm a prawa człowieka, Strony 135-156
Pobierz artykuł PDF
Czym jest strategiczna litygacja?
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Dyskryminacja i strategiczna litygacja w czasach populizmu, Strony 13-29
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Dyskryminacja i strategiczna litygacja w czasach populizmu, Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF