Artykuły:
Zmiany strukturalne – zjawisko i jego pomiar
Ekonomia, Instytucjonalne czynniki rozwoju gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku, Strony 175 - 186
Pobierz artykuł PDF
Korelacje pomiędzy prawem ochrony konsumentów i polityką konkurencji Unii Europejskiej
Ekonomia, Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 109 - 124
Pobierz artykuł PDF
Wpływ postępu technicznego na zmiany strukturalne prowadzące do unowocześnienia gospodarki
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 7, 2010, Strony 45 - 54
Pobierz artykuł PDF
Wpływ zmian strukturalnych na tempo wzrostu gospodarczego
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 6, 2009, Strony 43 - 49
Pobierz artykuł PDF
Polityka proeksportowa Unii Europejskiej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 13 - 22
Pobierz artykuł PDF
Społeczna odpowiedzialność korporacji transnarodowych
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 4, 2006, Strony 93 - 104
Pobierz artykuł PDF