Artykuły:
Krajowa pomoc regionalna w polityce konkurencji Unii Europejskiej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 29 - 47
Pobierz artykuł PDF
Żywność funkcjonalna w Unii Europejskiej — pojęcie, wymagania i rozwój rynku
Ekonomia, , Strony 151 - 167
Pobierz artykuł PDF
Jerzy Chodorowski — teoretyk ekonomii i historyk myśli ekonomicznej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 19, 2016, Strony 181 - 200
Pobierz artykuł PDF
Dorobek doktora Marcina Winiarskiego
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 19-30
Pobierz artykuł PDF
Organizmy transgeniczne w Unii Europejskiej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 31-60
Pobierz artykuł PDF