Artykuły:
Kierunki zmian na rynku pracy w Unii Europejskiej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 35 - 46
Pobierz artykuł PDF
Prawne możliwości realizacji usług badawczo-rozwojowych w postaci pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 7, 2010, Strony 21 - 31
Pobierz artykuł PDF
Przyczyny dysproporcji na rynku pracy
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 6, 2009, Strony 21 - 29
Pobierz artykuł PDF
Pozycja konkurencyjna gospodarek państw UE w świetle rankingów
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 65 - 72
Pobierz artykuł PDF