Artykuły:
Konkurencyjność gospodarek Polski i Ukrainy
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 8, 2010, Strony 63 - 70
Pobierz artykuł PDF
Współdziałanie nauki i przemysłu na przykładzie Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 7, 2010, Strony 107 - 114
Pobierz artykuł PDF
Uwarunkowania wzrostu gospodarczego Federacji Rosyjskiej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 6, 2009, Strony 149 - 158
Pobierz artykuł PDF