Artykuły:
Cash pooling jako zaawansowana metoda zarządzania zasobami finansowymi
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 4, 2006, Strony 9 - 20
Pobierz artykuł PDF