Artykuły:
Instytucjonalizm i jego znaczenie w analizie różnorodności form aktywności gospodarczej i zróżnicowania gospodarek kapitalistycznych
Ekonomia, Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 61 - 79
Pobierz artykuł PDF
Synergia jako element warunkujący konkurencyjność MSP funkcjonujących w klastrze
Ekonomia, Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 143 - 159
Pobierz artykuł PDF
Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w transformacji systemu gospodarczego
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 6, 2009, Strony 51 - 64
Pobierz artykuł PDF
Znaczenie tworzenia sieci i stymulowania interaktywnego uczenia się w dobie procesów integracji i globalizacji
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 37 - 46
Pobierz artykuł PDF
Sieć jako forma uczenia się i podnoszenia konkurencyjności MSP
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 4, 2006, Strony 43 - 53
Pobierz artykuł PDF