Artykuły:
Konkurencyjność systemowa gospodarki krajowej
Ekonomia, Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 113 - 121
Pobierz artykuł PDF
Przemiany systemowe gospodarki Polski i ich znaczenie w podnoszeniu poziomu międzynarodowej konkurencyjności
Ekonomia, Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 217 - 228
Pobierz artykuł PDF
Kraj jako marka handlowa
Ekonomia, Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 105 - 113
Pobierz artykuł PDF
Konkurencyjność przedsiębiorstw ukierunkowanych na zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu gospodarczego
Ekonomia, , Strony 49 - 57
Pobierz artykuł PDF
Branding narodowy w Unii Europejskiej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 55 - 63
Pobierz artykuł PDF
Bariery wdrożeń systemów CRM w Polsce
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 4, 2006, Strony 67 - 77
Pobierz artykuł PDF
"Twórcze napięcie" - zasadność i implikacje dla polskiej marki narodowej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 4, 2006, Strony 115 - 121
Pobierz artykuł PDF