Artykuły:
Europejska spółka akcyjna - wyzwanie dla ustawodawcy, szansa dla inwestorów
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 4, 2006, Strony 179 - 185
Pobierz artykuł PDF