Artykuły:
Basel III as a new global paradigm of bank regulatory standard
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 12, 2012, Strony 95 - 104
Pobierz artykuł PDF