Artykuły:
Współczesne formy komunikacji — obraz przemian na przykładzie rynku prasowego
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 12, 2012, Strony 37 - 49
Pobierz artykuł PDF
Problemy funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w świetle polityki konkurencji
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 14, 2013, Strony 29 - 41
Pobierz artykuł PDF
Szanse i zagrożenia rozwoju koncepcji Big Data na przykładzie sektora publicznego
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 15, 2014, Strony 29 - 40
Pobierz artykuł PDF