Artykuły:
Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 5, 2014, Strony 179 - 199
Pobierz artykuł PDF
Wystąpienie państwa członkowskiego z Unii Europejskiej w świetle art. 50 TfUE na przykładzie Wielkiej Brytanii
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 7, 2016, Strony 303 - 314
Pobierz artykuł PDF
Umowa stowarzyszeniowa Unii Europejskiej jako szczególna forma porozumienia międzynarodowego
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 6, 2015, Strony 147 - 169
Pobierz artykuł PDF
Konsumpcja towarów z Unii Europejskiej na Ukrainie
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 79 - 87
Pobierz artykuł PDF
Rozwój rynku usług outsourcingowych w państwach Europy Wschodniej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 13, 2013, Strony 95 - 104
Pobierz artykuł PDF
Problemy współczesnej gospodarki Ukrainy — analiza struktury PKB
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 14, 2013, Strony 43 - 54
Pobierz artykuł PDF
Wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Kaukazem Południowym
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 15, 2014, Strony 41 - 55
Pobierz artykuł PDF
Szara strefa w gospodarce Ukrainy
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 16, 2014, Strony 15 - 27
Pobierz artykuł PDF
Gospodarcze i polityczne znaczenie terytorium republik ludowych na wschodzie Ukrainy
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 17, 2015, Strony 15 - 29
Pobierz artykuł PDF
Alternatywne połączenia logistyczne między Polską i państwami Partnerstwa Wschodniego
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 19, 2016, Strony 39 - 51
Pobierz artykuł PDF