Artykuły:
Ewolucyjny obraz przekształceń systemu ochrony zdrowia w Polsce
Przegląd Prawa i Administracji, 93, 2013, Strony 89 - 101
Pobierz artykuł PDF
Geneza rynku papierów wartościowych w Polsce
Ekonomia, , Strony 69 - 79
Pobierz artykuł PDF
Wybrane modele finansowania systemu opieki zdrowotnej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 12, 2012, Strony 81 - 94
Pobierz artykuł PDF
Państwo w sektorze ochrony zdrowia
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 14, 2013, Strony 99 - 107
Pobierz artykuł PDF
Ekonomiczne skutki wprowadzenia ustawy o działalności leczniczej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 15, 2014, Strony 71 - 80
Pobierz artykuł PDF
Wybrane aspekty zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jako elementy składowe realizacji prawa do ochrony zdrowia
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 18, 2015, Strony 109 - 118
Pobierz artykuł PDF
Podatkowe oraz bilansowe ujęcie znaku towarowego
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 103-116
Pobierz artykuł PDF