Artykuły:
Kryzys zadłużeniowy a sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 57 - 67
Pobierz artykuł PDF
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa — remedium na bezrobocie wśród absolwentów
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 12, 2012, Strony 105 - 117
Pobierz artykuł PDF
Galerie sztuki współczesnej — perspektywa rozwoju czy upadku?
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 14, 2013, Strony 85 - 97
Pobierz artykuł PDF
Analiza form zatrudnienia w Polsce
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 15, 2014, Strony 57 - 70
Pobierz artykuł PDF
Ocena szans i zagrożeń realizacji polityki kulturalnej w Polsce
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 17, 2015, Strony 45 - 58
Pobierz artykuł PDF
Wpływ polityki kulturalnej na funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 18, 2015, Strony 41 - 56
Pobierz artykuł PDF
Charakterystyka modeli zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku kultury
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 61 - 76
Pobierz artykuł PDF