Artykuły:
Najem komercyjny lokali mieszkalnych a zwolnienie z podatku VAT
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 17, 2015, Strony 99 - 113
Pobierz artykuł PDF