Artykuły:
Możliwości i bariery akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej: wybrane aspekty
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 17, 2015, Strony 115 - 130
Pobierz artykuł PDF