Artykuły:
Rozporządzenie eIDAS — nowe ramy prawne w zakresie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w Unii Europejskiej
Przegląd Prawa i Administracji, Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 211 - 225
Pobierz artykuł PDF
Eurohipoteka a funkcjonujący w Polsce model zabezpieczenia hipotecznego
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 17, 2015, Strony 149 - 167
Pobierz artykuł PDF