Artykuły:
Analiza ryzyka gminnych inwestycji społecznie odpowiedzialnych
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 19, 2016, Strony 151 - 159
Pobierz artykuł PDF