Artykuły:
Polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej wobec Łemków
Wrocławskie Studia Politologiczne, 20, 2016, Strony 55 - 68
Pobierz artykuł PDF
Krytyka konkordatu z 10 lutego 1925 r. w poglądach kardynała Adama Stefana Sapiehy
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 19, 2016, Strony 137 - 149
Pobierz artykuł PDF
Kapitalizm w poglądach politycznych i ekonomicznych ks. Antoniego Szymańskiego
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 20, 2016, Strony 159 - 173
Pobierz artykuł PDF