Artykuły:
Zarządzanie relacjami z klientem w spółkach portfelowych funduszu inwestycyjnego
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 20, 2016, Strony 175 - 191
Pobierz artykuł PDF