Artykuły:
Kadłubowe organy spółki kapitałowej wobec zasad reprezentacji osób prawnych
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 21, 2017, Strony 47 - 60
Pobierz artykuł PDF