Artykuły:
Dopuszczalność „złotej akcji” w polskim systemie prawa spółek
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 21, 2017, Strony 167 - 176
Pobierz artykuł PDF
Problematyka uchwał negatywnych i uchwał nieistniejących organów spółek kapitałowych
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego, Strony 27 - 40
Pobierz artykuł PDF