Artykuły:
Wyrażanie zgody przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej na zbycie składników jej majątku
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego, Strony 141 - 152
Pobierz artykuł PDF