Artykuły:
Upadłość konsumencka — doświadczenia i perspektywy
Przegląd Prawa i Administracji, Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 11 - 24
Pobierz artykuł PDF
Bariery w dostępie do informacji gospodarczej dla konsumenta-seniora
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 11 - 28
Pobierz artykuł PDF