Artykuły:
Osoba starsza jako pokrzywdzony w postępowaniu przed sądem karnym
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 43 - 59
Pobierz artykuł PDF