Artykuły:
Skan linii papilarnych jako podpis elektroniczny
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 77 - 89
Pobierz artykuł PDF