Artykuły:
Zdolność do wyrażenia zgody na zabieg przez pacjenta a zdolność do czynności prawnych
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 22, 2017, Strony 121 - 136
Pobierz artykuł PDF
Prawo pacjenta do dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 91 - 105
Pobierz artykuł PDF