Artykuły:
Głosowanie przez pełnomocnika jako gwarancja korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i niepełnosprawne
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 107 - 123
Pobierz artykuł PDF