Artykuły:
Kierunki polityki UE w zakresie opieki zdrowotnej związanej ze starzeniem się społeczeństwa
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 137 - 147
Pobierz artykuł PDF