Artykuły:
Nieuczciwa i zakazana reklama skierowana do seniorów
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 149 - 172
Pobierz artykuł PDF