Artykuły:
Wierzytelność zabezpieczona hipoteką — linia orzecznicza
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 101 - 111
Pobierz artykuł PDF